REALITNÍ RÁDCE

RE/MAX Elite Reality 2


Jaká povolení potřebujete k rekonstrukci bytu?

Jaká povolení potřebujete k rekonstrukci bytu?

Než se pustíte to rekonstrukce bytu, tak je třeba znát pravidla rekonstrukce a to i v případě, že jste jeho vlastníkem. Je třeba dodržet nejen stanovy sdružení vlastníků jednotek (SVJ) nebo družstva, ale také záleží na povaze rekonstrukce. U bytů v osobním vlastnictví, kde se jedná o menší vnitřní rekonstrukci, nepotřebujete souhlas společenství vlastníků ani výboru SVJ. Ten je nutný pouze v případě, že by rekonstrukce zasáhla do společných části domu. V případě, že se rekonstrukcí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a zachová se původní dispozice bytu, není třeba ji ohlašovat stavebnímu úřadu nebo žádat o stavební povolení. Mezi běžné rekonstrukce patří například výměna bytového jádra, úprava koupelny, výměna kuchyňské linky, nové omítky, pokládka nové podlahové krytina a podobně. Pokud se mění způsob užívání některých částí staveb nebo dispozice, ale nezasahuje se do nosných zdí, to znamená například, že ze dvou pokojů se stane jeden vybouráním nenosné příčky, pak je potřeba rekonstrukci ohlásit. Ve všech větších úpravách jako je přesun vstupních dveří, spojení dvou bytů v jeden a podobně, je třeba žádat o stavební povolení.
Každý vlastník, který bude provádět rekonstrukci, ve svém bytě, musí respektovat také domovní řád, případně získat souhlasy sousedů pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení. Pro zachování dobrých vztahů v domě se doporučuje vyvěsit na viditelné místo informaci, jak dlouho a kde bude rekonstrukce probíhat s žádostí o trpělivost při hlučných pracích.

Zpět na výpis článků

Se začínajícím jarem roste poptávka po chatách.

Se začínajícím jarem roste poptávka po chatách

Se začínajícím jarem se zvyšuje touha být venku v přírodě, na čerstvém vzduchu, mimo ruch města a tak se zvyšuje poptávka po rekreačních objektech. Co, ale znamená pořídit si takovou chatu? Zcela zrekonstruovaná chata či chalupa stojí skoro tolik, jako jakákoliv jiná běžná nemovitost. Mezi rozhodující patří lokalita, velikost pozemku a kvalita stavby. Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu určenou k rekonstrukci, pak je třeba zvážit, kolik bude potřeba do nemovitosti investovat.
Nejde ale jen o peníze. Je potřeba zvážit zájmy a životní styl rodiny. Pokud máte malé děti, je možné předpokládat, že chata či chalupa jim poskytne dostatek prostoru pro pobyt na čerstvém vzduchu a k různým venkovním aktivitám. Dospělí si, ale musí uvědomit, že mít chatu či chalupu není jen radost, ale také starost a péče, jak o pozemek, tak nemovitost. Pojem bezúdržbová zahrada, neexistuje. Pokud má rodina sportovní či kulturní zájmy, díky kterým vyjíždějí často a pravidelně na závody, soustředění, společenské setkání a jiné akce stejně tak jako rodina cestovatelská, nebude koupě chaty či chalupy asi to pravé. Řešením pak může být pronájem chaty či chalupy, ať už krátkodobý na jednu sezónu nebo i na několik let. Ke krátkodobé rekreaci nebo proto, abyste s dětmi chodili na houby a sklízeli jahody, je to vhodná varianta. Stejně tak si můžete díky pronájmu chaty či chalupy vyzkoušet život na venkově.
Když budete spokojeni, časem se porozhlídnete po své vlastní chatě či chalupě a když vás to bavit nebude, tak pronájem vypovíte a budete volný čas trávit jiným způsobem.

Zpět na výpis článků

Bydlení v podnájmu.

Bydlení v podnájmu.

Velmi často bývá prvním bydlením podnájem a to buď ve formě spolubydlení, nebo pronájem družstevního bytu. Podnájemník má ale podstatně menší práva než nájemník, proto se doporučuje mít sepsanou smlouvu.
Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem? Nájemní byt je takový, který pronajímá přímo vlastník. Pokud jej pronajímá nájemce, jde již o podnájem. To se týká především družstevních bytů.
Co znamená podnájem pro nájemce? Nájemce zůstává i nadále zodpovědný za byt. Platí nájem a veškeré úhrady za energie. Je také zodpovědný za případně způsobené škody. Podnájemník nemá jistotu délky podnájmu, jelikož podnájem bytu končí, pokud skončí jeho nájem a to z důvodu, že podnájemník má dohodu s nájemcem a ne vlastníkem. Dále u nájmu lze zapsat trvalé bydliště bez souhlasu majitele nemovitosti, resp. pronajímatele. U podnájmu vyžadují některé úřady souhlas vlastníka s udělením trvalého bydliště. U nájmu také nelze smluvně zakázat například chov zvířat nebo kouření v bytě – bylo by to v rozporu se zákonem.
Podnájemní smlouvu sepisuje nájemce a podnájemce. Měla by obsahovat vymezení předmětu smlouvy, výši platby za podnájem, její splatnost, kauci, výpovědní lhůtu, případné sankce za pozdní platby. Podnájem bývá často startem do samostatného života. Ověřit si důkladně všechna fakta a sepsat písemně přesné podmínky podnájmu je nejlepší způsob, jak se vyhnout zbytečným konfliktům a nedorozuměním mezi nájemcem a podnájemcem.

Zpět na výpis článků

Družstevní nebo osobní vlastnictví bytu?

Družstevní nebo osobní vlastnictví bytu?

Na začátek bych definoval rozdíl mezi družstevním vlastnictvím a osobním. Byt v dr. vl. je něco mezi bydlením vlastním a nájemním. Dům je v katastru nemovitostí zapsán jako jeden celek vlastněný bytovým družstvem, který pronajímá byty svým členům. Členové družstva nevlastní byty přímo, ale vlastní pouze družstevní podíl. U bytů v os. vl. jsou jejich vlastníci uvedení přímo v katastru nemovitostí.
Bytové družstvo má své stanovy a orgány. Členové družstva pak mají možnost prostřednictvím svého hlasu na členské schůzi ovlivňovat činnost „svého" družstva, mají právo nahlížet do účetních dokladů družstva a mohou být voleni do orgánu družstva. V domě s byty v os. vl. vzniká podle zákona v každém domě s nejméně pěti byty, kdy alespoň tři byty jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků společenství vlastníků jednotek (SVJ), které má také své orgány i stanovy. Členové družstva platí nájemné bytovému družstvu, které zahrnuje poplatky za služby (teplo, teplá a studená voda), splátku za revitalizaci, daň z nemovitosti a fond oprav. Elektřinu a plyn si členové platí navíc a samostatně. Vlastníci bytů platí poplatky za služby (el., plyn, vodné, stočné, teplo), ale také platby spojené se správou domu, opravy a rekonstrukce na společných částech domu.
U družstevního bytu neplatí daň z nemovitosti přímo členové družstva, platí ji družstvo, ale členové ji mají započítanou v nájmu. U vlastního bytu daň z nemovitosti platíte samostatně.
Družstevní podíl můžete prodat bez souhlasu družstva, pokud nemáte žádné závazky vůči družstvu. Je potřeba počítat s tím, že byty v os. vl. jsou dražší než byty v dr. vl. Je tedy zřejmé, že rozdíly mezi dr. vl. a os. vl. existují a je pouze na Vás jaký typ vlastnictví si zvolíte.

Zpět na výpis článků

Kdy potřebujete odhad nemovitosti?

Kdy potřebujete odhad nemovitosti?

Odhad nemovitosti potřebujete při dědickém řízení, v případě, že se dostanete do exekuce, při vypořádaní společného jmění manželů, v případě soudního sporu a je také velmi důležitý v průběhu procesu schvalování hypotéky.
V případě, že kupujete nemovitost prostřednictvím hypotečního úvěru, tak odhad zajišťuje většinou banka. Odhadcem je v tomto případě nezávislý podnikatel, který má živnostenský list na oceňování nemovitostí. Banky v současné době spolupracují s certifikovanými odhadci, kteří musí pro získání certifikátu splnit pět let praxe v oceňování nemovitostí a vykonat příslušnou zkoušku.
Odhadce bude chtít zpřístupnit nemovitost a to od půdy až po sklep. Zkoumat bude také jak pozemek, jeho velikost, tak i případné hospodářské budovy. Vše si nafotí, bude jej zajímat stáří domu, bude potřebovat veškeré informace k rekonstrukcím a technickému řešení. Odhad poté zpracuje v souladu s cenovými mapami, tržními cenami nemovitostí v okolí a dalšími okolnostmi, které jsou k posouzení ceny důležité.
Každá nemovitost má v jednom čase více cen a to cenu kupní, za kterou lze nemovitost prodat, tak cenu tržní, kterou je obvyklé v dané chvíli na realitním trhu žádat za obdobné nemovitosti v téže lokalitě. Tato cena může být vyšší, ale také nižší než cena kupní. Odhad tržní ceny, který je zapotřebí při dědickém řízení, vypořádání majetku či prodeji, Vám zajistí Realitní kancelář.

Zpět na výpis článků

Postup při koupi stavebního pozemku.

Postup při koupi stavebního pozemku.

Koupě stavebního pozemku je malý krůček předtím, než se na daném pozemku rozhodnete postavit rodinný dům, ale přece i tento malý krůček je velice zásadní a je třeba si dát pozor na úskalí, které u koupě pozemku mohou nastat. Určitě Vám doporučuji zajet se na pozemek podívat osobně, abyste viděli, jaký má tvar, kde jsou hranice pozemku a zda na pozemku již na první pohled vedou inženýrské sítě.
Další důležitou věcí je podívat se na list vlastnictví, který by měl být co nejaktuálnější a který by Vám měl poskytnout zprostředkovatel, majitel nebo si jej můžete nechat vytisknout na příslušném katastrálním úřadě. Dejte si pozor, zda na listu vlastnictví neváznou nějaká věcná břemena, zástavní práva či exekuce. Ověřte si na příslušném obecním úřadě, zda je pozemek dle platného územního plánu stavební a zda existují nějaká omezení týkající se výstavby RD. Doporučuji si nechat zaslat nebo předložit vyjádření k vedení inženýrských sítí od poskytovatelů dle území (ČEZ, SmVak, GasNet a další), aby se Vám nestalo, že si pozemek zakoupíte a později zjistíte, že prostředkem pozemku vede třeba plynovod a díky ochrannému pásmu nebude možné na pozemku nic postavit.
Také je velmi důležité, zda je zajištěn příjezd k pozemku. Pokud ne, je otázkou kdo ho zbuduje, na čí náklady a do kdy. Bez správně zbudované cesty, kterou odsouhlasí úřady a hasiči nebude řádně zkolaudovaná a díky tomu Vám nezkolaudují dům. Pokud je příjezd zajištěn, je důležité kdo danou příjezdovou cestu vlastní, zda obec nebo zda je uděleno věcné břemeno chůze a jízdy.

Zpět na výpis článků

Realitní kancelář RE/MAX Elite Reality 2 je provozována společností HTM Group s.r.o., IČ 26834111, se sídlem Dělnická 752/78, Havířov - Prostřední Suchá, PSČ 73564, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40107, a je součástí sítě realitních kanceláří RE/MAX v České republice.