REALITNÍ RÁDCE

RE/MAX Elite Reality 2


BYDLENÍ V PODNÁJMU

Bydlení v podnájmu.

Velmi často bývá prvním bydlením podnájem a to buď ve formě spolubydlení, nebo pronájem družstevního bytu. Podnájemník má ale podstatně menší práva než nájemník, proto se doporučuje mít sepsanou smlouvu.
Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem? Nájemní byt je takový, který pronajímá přímo vlastník. Pokud jej pronajímá nájemce, jde již o podnájem. To se týká především družstevních bytů.
Co znamená podnájem pro nájemce? Nájemce zůstává i nadále zodpovědný za byt. Platí nájem a veškeré úhrady za energie. Je také zodpovědný za případně způsobené škody. Podnájemník nemá jistotu délky podnájmu, jelikož podnájem bytu končí, pokud skončí jeho nájem a to z důvodu, že podnájemník má dohodu s nájemcem a ne vlastníkem. Dále u nájmu lze zapsat trvalé bydliště bez souhlasu majitele nemovitosti, resp. pronajímatele. U podnájmu vyžadují některé úřady souhlas vlastníka s udělením trvalého bydliště. U nájmu také nelze smluvně zakázat například chov zvířat nebo kouření v bytě – bylo by to v rozporu se zákonem.
Podnájemní smlouvu sepisuje nájemce a podnájemce. Měla by obsahovat vymezení předmětu smlouvy, výši platby za podnájem, její splatnost, kauci, výpovědní lhůtu, případné sankce za pozdní platby. Podnájem bývá často startem do samostatného života. Ověřit si důkladně všechna fakta a sepsat písemně přesné podmínky podnájmu je nejlepší způsob, jak se vyhnout zbytečným konfliktům a nedorozuměním mezi nájemcem a podnájemcem.

ZPĚT NA REALITNÍHO RÁDCE

Realitní kancelář RE/MAX Elite Reality 2 je provozována společností HTM Group s.r.o., IČ 26834111, se sídlem Dělnická 752/78, Havířov - Prostřední Suchá, PSČ 73564, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40107, a je součástí sítě realitních kanceláří RE/MAX v České republice.