REALITNÍ RÁDCE

RE/MAX Elite Reality 2


Jaká povolení potřebujete k rekonstrukci bytu?

Povolení k rekonstrukci bytu

Než se pustíte to rekonstrukce bytu, tak je třeba znát pravidla rekonstrukce a to i v případě, že jste jeho vlastníkem. Je třeba dodržet nejen stanovy sdružení vlastníků jednotek (SVJ) nebo družstva, ale také záleží na povaze rekonstrukce. U bytů v osobním vlastnictví, kde se jedná o menší vnitřní rekonstrukci, nepotřebujete souhlas společenství vlastníků ani výboru SVJ. Ten je nutný pouze v případě, že by rekonstrukce zasáhla do společných části domu. V případě, že se rekonstrukcí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a zachová se původní dispozice bytu, není třeba ji ohlašovat stavebnímu úřadu nebo žádat o stavební povolení. Mezi běžné rekonstrukce patří například výměna bytového jádra, úprava koupelny, výměna kuchyňské linky, nové omítky, pokládka nové podlahové krytina a podobně. Pokud se mění způsob užívání některých částí staveb nebo dispozice, ale nezasahuje se do nosných zdí, to znamená například, že ze dvou pokojů se stane jeden vybouráním nenosné příčky, pak je potřeba rekonstrukci ohlásit. Ve všech větších úpravách jako je přesun vstupních dveří, spojení dvou bytů v jeden a podobně, je třeba žádat o stavební povolení.
Každý vlastník, který bude provádět rekonstrukci, ve svém bytě, musí respektovat také domovní řád, případně získat souhlasy sousedů pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení. Pro zachování dobrých vztahů v domě se doporučuje vyvěsit na viditelné místo informaci, jak dlouho a kde bude rekonstrukce probíhat s žádostí o trpělivost při hlučných pracích.

ZPĚT NA REALITNÍHO RÁDCE

Realitní kancelář RE/MAX Elite Reality 2 je provozována společností HTM Group s.r.o., IČ 26834111, se sídlem Dělnická 752/78, Havířov - Prostřední Suchá, PSČ 73564, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40107, a je součástí sítě realitních kanceláří RE/MAX v České republice.